Hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, lòng thương yêu đồng loại ,một người vì mọi người,  nghĩa cử hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, cần được phát huy.  Hiến máu sẽ đem lại cho ta niềm vui vì được giúp đỡ ai đó đang cần lượng máu quý giá. Thật ...