- Họ và tên: Phạm Thúy Hạnh

- Chức vụ: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

- Điện thoại: 0989152359

- Email: thuyhanhmnyenmy@gmail.com

 

image(368).png

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến

- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

- Điện thoại: 0947.199.856

- Email: nguyenvianh2019@gmail.com

 

image(369).png

- Họ và tên: Lưu Hải Yến

- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng 

- Học hàm, học vị: Cử nhân

- Điện thoại: 0979.241.610

- Email: luuhaiyen29185@gmail.com