Tổ Văn Phòng

- Kế toán: Đồng chí: Khúc Thị Hồng Phi

- Văn thư: Đồng chí: Nguyễn Thị Phương Loan

- Bảo vệ:

+ Đồng chí: Chử Mạnh Cường

+ Đồng chí: Nguyễn Trọng Ngân

Tổ Mẫu giáo lớn

Lớp A1

 

 

Lớp A2

 

 

Lớp A3

 

 

Lớp A4

Đồng chí: 

- Trương Thị Phương Liên

- Bùi Thị Bích Ngọc

Đồng chí:

- Nguyễn Hải Vân

- Nguyễn Thị Thu Phương

Đồng chí:

- Trương Thị Minh Chung

- Chử Thị Lệ

Đồng chí:

- Nguyễn Thị Thanh Tuấn

- Nguyễn Thị Hòa

Tổ Mẫu giáo nhỡ

Lớp B1

 

 

Lớp B2

 

 

Lớp B3

 

 

Lớp B4

 

 

Lớp B5

 

 

Lớp B6

Đồng chí:

- Mai Thu Hương

- Nguyễn Thị Thu Hương

Đồng chí:

- Nguyễn Thị Yến

- Nguyễn Thùy Linh

Đồng chí:

- Lã Thị Hồng Nhung

- Nguyễn Thị Mai

Đồng chí:

- Nguyễn Thị Thanh Luyến

- Nguyễn Hồng Hoa

Đồng chí:

- Lê Thị Huyền Trang

- Nguyễn Thị Ngần

Đồng chí:

- Lục Thị Kim Ngân

- Nguyễn Thị Như Quỳnh

Tổ Mẫu giáo bé

Lớp C1

 

 

Lớp C2

 

 

Lớp C3

 

 

Lớp C4

Đồng chí:

- Phạm Thị Vân Anh

- Trần Thị Kim Phượng

Đồng chí:

- Hoàng Thị Yến

- Nguyễn Thị Thu Trang

Đồng chí:

- Nguyễn Thị Hải

- Võ Thị Minh Hằng

Đồng chí:

- Vũ Thị Nha Trang

- Bùi Minh Tuyết

Tổ Nhà trẻ

Lớp D1

 

 

Lớp D2

Đồng chí:

- Bùi Thị Kết

- Đinh Thị Thảo

Đồng chí:

- Nguyễn Thị Thu Quỳnh

- Trương Thị Yến

Tổ Bếp

Đồng chí:

- Phạm Thị Kim Toan

- Nguyễn Thị Hạnh

- Vũ Thị Hải Yến

- Trương Thúy Hoa

- Lê Thị Vân Anh

- Hoàng Thị Mai