CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG MẦM NON C XÃ TỨ HIỆP THAM GIA HỘI NGHỊ HỌC TẬP,  QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ V  VÀ NGHỊ QUYẾT 15 NQ/TW VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN THU ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG MẦM NON C XÃ TỨ HIỆP THAM GIA HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ V VÀ NGHỊ QUYẾT 15 NQ/TW VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN THU ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Sáng ngày 17/8/2022, các đồng chí cán bộ, đảng viên trường mầm non C xã Tứ Hiệp đã tham gia hội nghị "Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ V BCH TW Đảng khoá XIII và ...
BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI VỚI CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ QUẢN LÝ KHỐI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NĂM 2022

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỐI VỚI CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ QUẢN LÝ KHỐI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NĂM 2022

Ngày 13/8/2022, Ban giám hiệu trường Mầm non C xã Tứ Hiệp tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện ban thường vụ huyện uỷ quản lý khối giáo dục - đào tạo năm 2022 tại Trung tâm ...
TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý trong các trường mầm non. Phòng giáo dục mầm non ...
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay : 32
Hôm qua : 85
Tháng trước : 3.057